Alivuokralainen ja asumistuki – mitä se käytännössä hoidetaan?

Asumistuki on kansaneläkelaitoksen (Kela) maksama taloudellinen apu, joka tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole varaa maksaa asumismenoista. Jos sinulla on alivuokralainen eli kämppis, voit hakea asumistukea asumisoikeusasunnossa asumiseen. Asumistukea voi saada, jos vuokraan sisältyy alivuokralaisen maksama osuus.

Mistä asumistukea voi hakea?

Asumistuen hakeminen tapahtuu Kela-toimiston kautta. Voit myös tehdä hakemuksen verkossa. Kun haet asumistukea, sinun tulee toimittaa Kela-lomakkeen lisäksi tarvittavat liitteet. Tarvittavista liitteistä on maininta hakemuslomakkeessa. Lisäksi sinun tulee täyttää jokainen lomake huolellisesti ja varmistaa, että kaikki täyttämäsi tiedot ovat oikein.

Minkälaisia kriteerejä asumistuen saamiseen on?

Kriteerien tarkistaminen on erittäin tärkeää ennen asumistuen hakemista. Kriteerit ovat:

  • Oma tulo: Sinun tulosi tulee olla alle suurimmasta asumistuen maksimitasosta.
  • Vuokran suuruus: Vuokrasi tulee olla hyväksyttävän määrän sisällä.
  • Vuokravakuutus: Sinun tulee olla hankkinut vuokravakuutuksen, jotta voit saada asumistukea.
  • Asuinpaikka: Sinun tulee asua Suomessa.

Kun nämä kriteerit ovat täytetty, sinun tulee täyttää Kela-lomake ja toimittaa liitteet hakemuksen mukana. Yleensä Kela päättää asumistuesta hakemuksen jättämisen jälkeen noin kuukauden kuluessa.

Miten alivuokralainen vaikuttaa asumistukeen?

Kun haet asumistukea, sinulla tulee olla alivuokralainen. Jos sinulla on alivuokralainen, asumismenoista vähennetään alivuokralaisen maksama vuokran määrä. Alivuokralaisella on oltava oma sopimus vuokranantajan kanssa, jotta asumistuen maksaminen olisi mahdollista. Yleensä alivuokralaisen tulee maksaa vähintään 10 prosenttia asunnon vuokrasta.

Mitä muuta minun pitää tietää alivuokralaisen ja asumistuen yhteydessä?

Jos haluat hakea asumistukea alivuokralaisen kanssa, tulee sinun olla tietoinen muutamista asioista. Ensinnäkin, alivuokralaisen maksama vuokran määrä vähennetään asumismenoista. Toiseksi, alivuokralaisen tulee olla erillinen vuokrasopimus vuokranantajan kanssa. Kolmanneksi, vuokranantajan tulee antaa alivuokralaiselle vuokrasopimus, jotta heillä on oikeudet asua asunnossa. Neljänneksi, alivuokralaisen tulee maksaa vähintään 10 prosenttia asunnon vuokrasta. Viimeiseksi, alivuokralaisen tulee olla Suomessa asuva henkilö.

Yhteenveto

Jos sinulla on alivuokralainen eli kämppis ja haluat hakea asumistukea, sinun tulee täyttää Kela-lomake ja toimittaa tarvittavat liitteet hakemuksesi mukana. Asumismenoista vähennetään alivuokralaisen maksama vuokran määrä. Alivuokralaisen tulee olla erillinen sopimus vuokranantajan kanssa, maksaa vähintään 10 prosenttia asunnon vuokrasta ja olla Suomessa asuva henkilö. Kun nämä ehdot on täytetty ja tarvittavat liitteet toimitettu, Kela arvioi hakemuksesi ja päättää asumistuesta noin kuukauden kuluessa.